Dag: Zaterdag

Uren Opmerkingen Leeftijdsgroepen Start Datum
11u00-12u00Helaas volzetKleutertennis 3-527-04-2019
u kan zich wel op de wachtlijst laten plaatsen! -
10u00-11u00Helaas volzetMinitennis 6-728-04-2019
u kan zich wel op de wachtlijst laten plaatsen! -

Dag: Zondag

Uren Opmerkingen Leeftijdsgroepen Start Datum
11u00-12u00Helaas volzetMinitennis 6-728-04-2019
u kan zich wel op de wachtlijst laten plaatsen! -
10u00-11u00Helaas volzetKleutertennis 3-528-04-2019
u kan zich wel op de wachtlijst laten plaatsen! -
11u00-12u00Helaas volzetKleutertennis 3-528-04-2019
u kan zich wel op de wachtlijst laten plaatsen! -
10u00-11u00Helaas volzetMinitennis 6-727-04-2019
u kan zich wel op de wachtlijst laten plaatsen! -

Praktische informatie

 

Wanneer?

Zaterdagdagvoormiddag van 10.00u tot 12.00u
Zondagvoormiddag van 10.00u tot 12.00u
 

Waar?

In Parkschool Ieperman (ingang naast het zwembad)
Adres: Parkschool Ieperman
             Kerkelei 41-43
             2610 Wilrijk


Routebeschrijving

Vul hieronder de gevraagde gegevens in, zodat de route naar het tennisterrein kan gepland worden.
Er zal een kaart getoond worden met daarop de te volgen route, evenals een tekstuele wegbeschrijving.


Jouw vertrekpunt:

Straat + huisnummer

Plaats

OR

Postcode

Leeftijdscategorieën

Onze jonge tennissers worden telkens ingedeeld volgens leeftijdscategorie en tennisniveau. 

Kleutertennis ( 3 - 5 jaar)

We willen onze allerkleinsten op een speelse en recreatieve manier laten kennismaken met tennis. Daarbij zal de nadruk vooral liggen op balinzicht, balvaardigheid en oog-handcoördinatie. Dit gebeurt steeds op een kindvriendelijke en speelse manier. Keitoffe tennisspelletjes en basisoefeningetjes zullen dan ook ruimschoots aan bod komen. 


Minitennis (6 - 7 jaar)

Hier zetten de kinderen hun eerste stappen naar het ‘echte tennis’. Op een speelse manier zullen onze minitennissers de juiste greep en houding aangeleerd krijgen. De nadruk zal vooral liggen op het leren en inoefenen van de forehand en backhand, maar ook de volley zal af en toe al aan bod komen. En geen paniek, uiteraard zullen ook de tennisspelletjes zeker niet ontbreken! 


Datums Tennislessen

Zaterdag van 10u00 tot 12u00

April: 27
Mei: 04 - 11 - 18 - 25
Juni: 08 

Zondag van 10u00 tot 12u00

April: 28
Mei: 05 - 12 - 19 - 26
Juni: 09
 

 

Prijzen

Tennislessen April 2019

6 tennislessen (6 x 1 uur)

Kleutertennis:     € 58
Minitennis:          € 58

Bij de inschrijving betaalt u éémalig een bedrag van € 3.

Dit 'lidgeld' zorgt ervoor dat u het hele jaar (sept. tot aug.) op de hoogte gehouden wordt van onze activiteiten.

Indien de inschrijving voor aanvangsdatum geannuleerd wordt, moet er ten allen tijde een administratieve vergoeding van 25€ per inschrijving betaald worden aan Tennis voor Kids vzw.
Wanneer u niet opdaagt of u annuleert na de startdatum zal het volledige inschrijvingsgeld opgeëist worden.

Wat breng je mee?

Het is voldoende dat de kinderen aangepast schoeisel dragen, d.w.z stabiele sportschoenen met properen zolen, en een sportieve rok/broek waarin ze gemakkelijk kunnen bewegen.

Wij vragen enkel om aan het begin van de lessenreeks een ‘Tennis voor Kids’-t-shirt aan te kopen.  Dit is het uniform van ‘Tennis voor Kids’. Deze kan u op de eerste lesdag aankopen aan ons onthaal op de locatie zelf voor het bedrag van €9


Hoe inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend via onze website.
Bij een eerste deelname moet u eerst een ouder- en kids-account aanmaken.
Dit hoeft u slecht één maal te doen. Nadien worden alle gegevens automatisch bewaard op onze server.

Hoe een account aanmaken?

  • klik bovenaan de website op 'registreren'
  • vul alle gegevens van de ouder of voogd in en klik nadien op 'inschrijven'
  • klik op '+ kind toevoegen'
  • vul alle gegevens van uw kind correct in en klik op 'kind toevoegen'
  • voeg de medische fiche toe en klik op 'later toevoegen'
  • klik nadien op 'inschrijven Tennislessen'

Via uw account kan u steeds het volgende doen:

  • uw inschrijvingen en facturen raadplegen
  • fiscale attesten raadplegen en afdrukken
  • medisch formulier aanpassen
  • persoonlijke gegevens aanpassen bv. adres

Als u het volledige inschrijvingsformulier op onze website heeft ingevuld, krijgt u meteen een automatische bevestiging doorgestuurd via e-mail. De inschrijving is vanaf dan definitief.

Indien u twee dagen na de reservatie nog steeds geen bevestiging heeft ontvangen, neemt u best even contact op met ons secretariaat.

Telefonische inschrijvingen, wijzigingen of annulaties worden nooit aanvaard.

Algemene voorwaarden Tennislessen

Artikel 1 : De verplichting van betaling neemt aanvang bij de ondertekening van het inschrijvingsformulier/boekingsformulier via de website. De betaling dient ten laatste bij aanvang van de cursussen voldaan te zijn. Betaling is mogelijk via het bankrekeningnummer of contant. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren en dit per aangetekend schrijven, verzonden binnen de week na de inschrijvingsdatum.

Artikel 2 : Indien het inschrijvingsgeld niet contant wordt betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand op het cursusbedrag. Bij niet tijdige betaling van het inschrijvingsgeld wordt bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het cursusbedrag eisbaar, met een minimum van 25€.

Artikel 3 : Tennis voor Kids kan, bij niet naleving door de deelnemer van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen, onmiddellijk een einde stellen aan de overeenkomst.

Artikel 4 : Alle geschillen mbt de uitvoering van deze overeenkomst of de beëindiging ervan zullen worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Terzake is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 5 : Annulatie Tennislessen Indien de inschrijving geannuleerd wordt moet er ten alle tijde een administratieve vergoeding van 25 Euro per inschrijving betaald worden aan Tennis voor Kids vzw. Wanneer u niet opdaagt of u annuleert na de na de startdatum zal het volledig inschrijvingsgeld opgeëist worden. De reden tot annulatie dient voorafgaandelijk en dit per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.

Artikel 6: Wanneer de deelnemer een tennisles mist, om welke redenen dan ook, is er geen enkele mogelijkheid om deze les in te halen. Ook terugbetalingen van tennislessen is op een enkele manier mogelijk.

Artikel 7: Tot 10 dagen voor de aanvang van de lessenreeks kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht aan het programma. Deze wijzigingen dienen schriftelijk te worden aangevraagd. Een bedag van 13€ zal worden aangerekend per dossier als administratieve kost.

Artikel 8: Tennis voor Kids houdt zich het recht voor om de lessenreeks niet te laten doorgaan omwille van organisatorische redenen. Het volledige inschrijvings-bedrag zal dan worden teruggestort.