WIE ZIJN WIJ

"Tennis voor Kids" is een tennisorganisatie die, zoals de naam het zelf zegt, gespecialiseerd is in tennislessen en tennisstages voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Al 22 jaar organiseren wij tennislessen en externe stages in en rond het Antwerpse Wilrijk, Edegem, Brasschaat en Mechelen.

Onze doelstelling is om kinderen op een speelse en toffe manier te laten kennismaken met tennis.

Ben je beginneling, half gevorderd of gevorderd, bij ons kan je altijd terecht! Wij zorgen ervoor dat uw kinderen tennislessen en -stages krijgen waar ze nog lang over zullen praten. Ons team van enthousiaste en gemotiveerde monitoren zal ervoor zorgen dat uw kind zich elke dag/les welkom voelt!

Bij “Tennis voor Kids” staat het kind al 22 jaar lang centraal!


Tussenkomst Ziekenfonds

De volgende ziekenfondsen geven een tussenkomst voor zowel onze tennislessen als onze tennisstages:
 

Hoe gaat u te werk?

 1. U klikt op één van de onderstaande links of u vraagt het document aan bij uw ziekenfonds.
 2. U vult de nodige gegevens in (naam, adres, periode, naam organisatie, kostprijs,...)
 3. Ofwel mailt u het ingevulde formulier door naar: info@tennisvoorkids.com
  ofwel stuurt u deze documenten op naar “Tennis voor Kids vzw”
  ofwel geeft u deze af tijdens onze tennisstages.
  Gelieve in de laatste 2 mogelijkheden dan wel steeds een gefrankeerde enveloppe bij te voegen!
 4. Indien de gegevens niet volledig zijn ingevuld of er ontbreekt een postzegel, zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van € 13 aan te rekenen. 

Tussenkomst werkgever

Sommige werkgevers betalen een groot deel van de kosten van onze tennisstages.


Indien u bij BNP PARIBAS FORTIS werkt, gelieve bij uw accout het vakje aan te vinken.

Voor de overige werkgevers, gelieve meteen na uw inschrijving het volgende door te mailen naar ons:

- Factuurnummer
- Naam werkgever
- Uw naam en personeelsnummer

Nadien ontvangt u van ons een aangepaste betalingsuitnodiging.

 

Fiscaal attest

Voorwaarden fiscaal attest

 1. U ontvangt enkel een fiscaal attest wanneer uw zoon/dochter tussen 3 en 12 jaar is.
 2. De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 3. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 4. Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector kan voor 100% worden ingebracht. Maar enkel de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar.
  Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, extra uitstappen, extra verzekeringen, kledij,… komen hiervoor niet in aanmerking.
 5. Belangrijk hierbij is dat het maximaal aftrekbare bedrag beperkt is tot € 14,40 (2023) per opvangdag per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.
   

Wanneer ontvangt u uw fiscaal attest?

Uw fiscaal attest ontvangt u automatisch via e-mail na ontvangst van uw volledige betaling. 

Attest niet ontvangen?

Via enkele eenvoudige stappen kan u uw fiscaal attest opvragen en dowloaden:

 1. surf naar onze website: www.tennisvoorkids.com
 2. klik op 'inloggen'
 3. vul uw email en paswoord in (paswoord vergeten?) (klik op 'paswoord vergeten' en u ontvangt uw paswoord via e-mail)
 4. klik op 'mijn boekingen'
 5. klik op 'tennisstages'
  Nu heeft uw een chronologsich overzicht van uw boekingen per kalenderjaar.
  Telkens in de 4de kolom kan u uw fiscaal attest raadplegen
 6. klik op 'view', dan kan u het document dowloaden en/of afdrukken.
  Indien nodig kan u het attest nog aanpassen met naam en adres van de rechthebbende persoon.

Opgelet!
U ontvangt enkel een fiscaal attest bij deelname aan een tennisstage.
Voor onze wekelijkse tennislessen ontvangt u geen fiscaal attest, omdat lessen niet onder de noemer ‘opvang’ vallen.

PRIVACY

‘Tennis voor Kids’ zet zich in voor de privacy van de gebruikers en bezoekers van www.tennisvoorkids.com.

Alle persoonlijke gegevens die de bezoeker achterlaat op www.tennisvoorkids.com zijn bestemd voor intern gebruik van ‘Tennis voor Kids vzw’. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan derden, tenzij de klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet. De klant beschikt op elk ogenblik en volledig kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens alsook over een recht op verzet. In dat laatste geval volstaat het dat de klant dit schriftelijk meldt aan ‘Tennis voor Kids vzw’, Bindstraat 20, 2600 Berchem.

Tijdens de tennislessen, tennisstages en andere activiteiten worden opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de lessen en stages van ‘Tennis voor Kids vzw’. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor mogelijke klachten, kan de klant steeds terecht bij ‘Tennis voor Kids vzw’ op het nummer 03/239 17 27.

De klant is steeds verplicht bij verhuizing ‘Tennis voor Kids vzw’ hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

De persoonsgegevens, die u bij het gebruik van www.tennisvoorkids.com achterlaat, kunnen intern gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van eventuele vernieuwingen aan www.tennisvoorkids.com, voor prijsvragen, foldermailing en klantonderzoek.

Dit privacy statement mag zonder bericht door ‘Tennis voor Kids’ worden gewijzigd.


RAAD VAN BESTUUR

Zoals de vzw-wetgeving voorschrijft wordt ‘Tennis voor Kids vzw’ geleid door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bestaat uit een team van enthousiaste personen die zich dag dagelijks inzetten voor de goede en vlotte werking van ‘Tennis voor Kids’.

TENNIS voor KIDS Vereniging Zonder Winstoogmerk, met zetel te B-2600 BERCHEM, Bindstraat 20, ingeschreven onder RPR-nummer Antwerpen 860.047.827 hebbende als hoofdactiviteit het organiseren van tennislessen en tennisstages en de klant, die de diensten van TvK uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering, o.a. de Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Onze prijzen zijn steeds inclusief taksen en vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3°

De minimumduur van elke overeenkomst is de periode van de tennislessen of tennisstage. De geldigheidsduur van aanbod van onze activiteiten wordt steeds vermeldt op de website.


WEBSITE tvk

Wij hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk weer te geven op onze website.
Dat betekent echter niet dat er geen ruimte voor verbetering is. Maar daarvoor hebben we uw feedback nodig.
Hebt u opmerkingen, tips, suggesties, ideeën, …?
Wat vindt u onduidelijk?
Laat het ons gerust weten!

Wij vinden het heel belangrijk dat onze website overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is.
Uw reacties zijn dan ook van harte welkom op info@tennisvoorkids.com.

Alvast hartelijk bedankt!