Weken Programma Prijs Start Datum Eind Datum Opmerkingen
Week 3 ...Tennis-Play & Fun... (van 3 tot 7 jaar) 169.00 13-07-2020 17-07-2020 Nog 4 plaatsen beschikbaar!
Week 4 ...Tennis-Play & Fun... (van 3 tot 7 jaar) 100.00 22-07-2020 24-07-2020 Nog 8 plaatsen beschikbaar!

Tennis - Play & Fun 2020 

“Game, set, match!” Bij ‘Tennis voor Kids’ voelen alle kinderen zich winnaars!
Tijdens de week gaan we op ontdekking in het bos, we leven ons uit tijdens bal- en kringspelletjes, maar natuurlijk geven we ook het beste van onszelf op het tennisveld.
We tennissen 4 uur per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we daarvoor terecht in de sportzaal.
Wij zijn alvast klaar voor een week vol tennis, play en héél veel fun! Jullie ook?

Alle kinderen worden in kleine groepjes ingedeeld naargelang hun leeftijd en tennisniveau.

 

DE KINDEREN WORDEN VOOR DE TENNISLESSEN OPGEDEELD IN 2 VERSCHILLENDE LEEFTIJDSCATEGORIEËN:


KLEUTERTENNIS (3 - 5 JAAR)

Tijdens deze lessen willen we onze allerkleinsten op een speelse en recreatieve manier laten kennismaken met tennis. Daarbij zal de nadruk vooral liggen op balinzicht, balvaardigheid en oog-handcoördinatie. Dit gebeurt steeds op een kindvriendelijke en speelse manier. Keitoffe tennisspelletjes en basisoefeningetjes zullen dan ook ruimschoots aan bod komen. 


MINITENNIS (6 - 7 JAAR)

Hier zetten de kinderen hun eerste stappen naar het 'echte Tennis'. Op een speelse manier zullen onze minitennissers de juiste greep en houding aangeleerd krijgen. De nadruk zal vooral liggen op het leren en inoefenen van de forehand en backhand, maar ook de volley zal af en toe al aan bod komen. En geen paniek, uiteraard zullen ook de tennisspelltjes zeker niet ontbreken!


Praktische Informatie

Aanvang: 09.00u  - Einde: 17.00u

Adres: 'Sportcentrum Peerdsbos' 
            Bredabaan 31
            2930 Brasschaat

 


Voor- en nabewaking

Kunt u uw zoon/dochter niet brengen of ophalen op de voorziene uren? Dat is geen enkel probleem! Wij bieden immers elke dag voor- en nabewaking aan. De kids zullen zich onder toezicht op een toffe manier kunnen bezighouden totdat mama of papa hen komen ophalen. 

Onze voorbewaking start om 8.30u, duurt tot 9.00u en gaat door in de sporthal.
De nabewaking start om 17.00u en loopt tot 17.30u.

Prijzen voor- en nabewaking:

Week 3:       5 dagen       €10
Week 4:       3 dagen       €6   

(Betalen per dag is niet mogelijk)
 


PRIJZEN

Tennis - Play & Fun week:

€ 169     Week 3
€ 100     Week 4
   

Geboekt na 31/05/2020:  + € 6        

WAT IS ER IN DIE PRIJS INBEGREPEN ?

 • Al het materiaal (racketten, tennisballen, didactisch materiaal, sport- en spelmateriaal,…)
 • Huur tennisvelden (indoor)
 • Huur tennis-sportkunstgrasveld (outdoor)
 • Ervaren lesgevers en monitoren
 • Vieruurtje (een lekkere koek en een drankje om weer op krachten te komen)
 • Een flesje water (plat/bruis) naar keuze tijdens het middageten
 • Een ‘Tennis voor Kids’ -tennispet
 • Ongevallenverzekering (die we hopelijk niet nodig zullen hebben)
 • Een leuke verrassing op het einde van de week

WAT IS ER NIÉT IN DE PRIJS INBEGREPEN ?

 • Voor- en nabewaking
 • Lidgeld (€ 3 per jaar)
 • Annulatie-ziekteverzekering
 • TVK-t-shirt

Waarom is de T-shirt niet inbegrepen in de prijs?
Kinderen die regelmatig een tennisstage volgen, hebben geen nood aan bv. vijf T-shirts per jaar. 
Vandaar dat u die kan aankopen naargelang het nodig is.

Voor- en nabewaking: € 10 (5 dagen) + € 6 (3 dagen)             

Annulatie-ziekteverzekering:  10% van het totale bedrag

KORTINGSACTIE TOT 20%!

Meerdere keren deelnemen aan onze Zomertennisstages 2020 en ontvang tot 20% korting op onze basisprijs.

Uw kind inschrijven voor een 2de week: 10% korting op de prijs van de 2de week

Uw kind inschrijven voor 3 of meer weken: 20% korting op de prijs 3de, 4de, ... week

Hoe uw korting verzilveren van 10%?

Vanaf dat uw kind is ingeschreven voor een 2de week (bv deelgenomen 1ste week zomervakantie) -  (2de deelname week Zomervakantie Wk 4) stuur een email naar info@tennisvoorkids.com 

met volgende gegevens:

Kortingsactie: TVK10%
Facturen: S-1920... en S-1920.... (verder aanvullen met de laatste cijfers van uw factuur)

Hoe uw korting verzilveren van 20%?

Vanaf dat uw kind is ingeschreven voor een 3de week (bv deelgenomen 1ste week zomervakantie, 2de week zomervakantie Wk6) - (3de deelname week zomervakantie Wk9) stuur een email naar info@tennisvoorkids.com 

Kortingsactie: TVK20%
Facturen: S-1920... en S-1920.... (verder aanvullen met de laatste cijfers van uw factuur)

Nadien ontvangt u een aangepaste factuur met vermelding van uw korting van 10% of 20%.

Opgelet: om uw korting van 10% of 20% te krijgen moet u ons een email sturen binnen de 7 dagen na uw boeking.  Nadien is deze kortingsactie niet meer geldig.

Deze korting is niet cummuleerbaar met andere kortingen.  

Zomerseizoen 2020 omvat volgende periodes:

Zomervakantie vanaf Week 1 t.e.m Week 9


Wat eten de Kids?

De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee en eten dit bij mooi weer op aan de picknicktafels bij de speeltuin. Bij regenweer eten we in de cafetaria van het Peerdsbos. In onze basisprijs is ook een flesje water (plat/bruis) naar keuze inbegrepen voor tijdens deze maaltijd.

 


Dagindeling 

 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

08.30u – 9.00u

Voorbewaking (optioneel)

Voorbewaking (optioneel)

Voorbewaking (optioneel)

Voorbewaking (optioneel)

Voorbewaking (optioneel)

09.00u – 11.00u

Tennis

Tennis

Tennis

Tennis

Tennis

11.00u – 12.30u

Sport en spel

Sport en spel

Sport en spel

Sport en spel

Sport en spel

12.30u – 13.00u

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

13.00u – 14.00u

Sport en spel

Sport en spel

Sport en spel

Sport en spel

Sport en spel

14.00u – 16.00u

Tennis

Tennis

Tennis

Tennis

Tennis

16.00u – 17.00u

Vieruurtje

Sport en spel

Vieruurtje

Sport en spel

Vieruurtje

Sport en spel

Vieruurtje

Sport en spel

Vieruurtje

Sport en spel

17.00u – 17.30u

Nabewaking (optioneel)

Nabewaking (optioneel)

Nabewaking (optioneel)

Nabewaking (optioneel)

Nabewaking (optioneel)

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan uitsluitend via onze website.
Bij een eerste deelname moet u eerst een ouder- en kids-account aanmaken.
Dit hoeft u slecht één maal te doen. Nadien worden alle gegevens automatisch bewaard op onze server.

Hoe een account aanmaken?

 • klik bovenaan de website op 'registreren'
 • vul alle gegevens van de ouder of voogd in en klik nadien op 'inschrijven'
 • klik op '+ kind toevoegen'
 • vul alle gegevens van uw kind correct in en klik op 'kind toevoegen'
 • voeg de medische fiche toe en klik op 'later toevoegen'
 • klik nadien op 'inschrijven sport- en speelweken'

Via uw account kan u steeds het volgende doen:

 • uw inschrijvingen en facturen raadplegen
 • fiscale attesten raadplegen en afdrukken
 • medisch formulier aanpassen

Als u het volledige inschrijvingsformulier op onze website heeft ingevuld, krijgt u meteen een automatische bevestiging doorgestuurd via e-mail. De inschrijving is vanaf dan definitief.

Indien u twee dagen na de reservatie nog steeds geen bevestiging heeft ontvangen, neemt u best even contact op met ons secretariaat.

Telefonische inschrijvingen, wijzigingen of annulaties worden nooit aanvaard.

ANNULATIE-ZIEKTEVERZEKERING

Een annulatie-ziekteverzekering kunt u enkel afsluiten bij het invullen van het inschrijvingsformulier. De premie van de annulatie-ziekteverzekering bedraagt 10% van het totale factuurbedrag.

Als de annulatie schriftelijk gebeurt en meer dan 5 dagen voor aanvang van de tennisstage, zal u het volledige inschrijvingsgeld (verminderd met het bedrag dat u betaald heeft voor de verzekering zelf) terugkrijgen.
Als u annuleert minder dan 5 dagen voordat de stage begint, krijgt u de helft van het totale bedrag terug.
Als een deelnemer ziek wordt in de loop van de stage, ontvangt u 75% van het inschrijvingsbedrag van de niet-deelgenomen dagen. In dat laatste geval is het verplicht een doktersattest op te sturen, dit binnen de 3 weken.

Als u geen annulatie-ziekteverzekering heeft afgesloten, is het onmogelijk om bij ziekte het inschrijvingsgeld terug te vorderen. Ook bij annulatie van een stage of als een deelnemer afwezig is zonder meer, zal steeds het volledige inschrijvingsbedrag betaald moeten worden aan TVK.

Plan & route

Adres en plan

Onze tennisactiviteiten vinden plaats in ‘Sportcentrum Peerdsbos’, Bredabaan 31, 2930 Brasschaat.

Routebeschrijving

Vul hieronder de gevraagde gegevens in, zodat de route naar het tennisterrein kan gepland worden.
Er zal een kaart getoond worden met daarop de te volgen route, evenals een tekstuele wegbeschrijving.

Jouw vertrekpunt:

Straat + huisnummer

Plaats

OR

Postcode

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan TENNIS voor KIDS VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.

Artikel 1: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen TENNIS voor KIDS Vereniging Zonder Winstoogmerk, (hierna TvK), met zetel te B-2600 BERCHEM, Bindstraat 20, ingeschreven onder RPRnummer Antwerpen 860.047.827 hebbende als hoofdactiviteit het organiseren van tennislessen en tennisstages en de klant, die de diensten van TvK uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. De voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen TvK en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule op de website www.tennisvoorkids.com. De klant zal daartoe in eerste instantie een account dienen aan te maken. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om via zijn / haar account kinderen in te schrijven.

Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e-mailadres samen met een kopie van onderhavige algemene voorwaarden die hij heeft onderschreven. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van TvK op het moment waarop TvK de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt. De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1  aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst  te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.

Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.

Artikel 4: Prijzen & tarieven

De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3° Wetboek BTW n conform de vermelding op het inschrijvingsformulier. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, of zoveel langer als door TvK schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

De klant ontvangt de factuur dewelke contant betaalbaar is op de vervaldatum (na het verstrijken van de verzakingstermijn) op het adres van TvK of via betaling op een door TvK opgegeven bankrekeningnummer.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€.

Artikel 6: Uitoefening verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan TENNIS voor KIDS VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.

Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen TvK schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres: Bindstraat 20, 2600 Berchem.

De klant beschikt niet over het in lid 1 bedoelde verzakingsrecht wanneer deze inschrijft op een tennisles of tennisstage waarvan de aanvangsdatum ligt binnen de termijn van 14 kalenderdagen.

Artikel 7 : Annulatie en annulatieverzekering

De klant geeft ten laatste bij de inschrijving schriftelijk aan of hij gebruik wenst te maken van een annuleringsverzekering. De premie voor deze verzekering bedraagt 10% van de totale inschrijvingsprijs en is steeds verschuldigd aan TvK, zelfs indien op grond hiervan geldig wordt geannuleerd. Indien de premie niet werd betaald, kan geen aanspraak worden gemaakt op annulering op basis van dit artikel en zal steeds de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd zijn.

De klant die een annulatieverzekering heeft afgesloten, heeft de mogelijkheid om in geval van ziekte of ongeval van de deelnemer dan wel andere omstandigheden die conform het gemeen recht als overmacht kunnen worden beschouwd, de inschrijving te annuleren mits hij het bewijs bijbrengt van de reden van annulatie. Bij ziekte of ongeval is men verplicht een doktersattest toe te zenden, dit binnen de 3 weken.

In geval van annulatie ten laatste 5 dagen voor aanvang van de tennisstage, ontvangt de klant 100% van de inschrijvingsprijs terug.

In geval van annulatie binnen 5 dagen voor de aanvangsdatum, ontvangt de klant 50% van de inschrijvingsprijs terug.

Wanneer de deelnemer ziek wordt tijdens de stage ontvangt de klant 75% van het inschrijvingsbedrag van de niet deelgenomen dagen terug.

Wanneer de klant deze annulatie-ziekteverzekering niet afsluit, is het onmogelijk om bij ziekte of andere situaties van overmacht of onvoorziene omstandigheden het inschrijvingsgeld terug te vorderen. Bij annulatie van een stage of in het geval een deelnemer zonder meer wegblijft, zal dan steeds het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd zijn aan TVK.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade.

Artikel 9: Protest factuur of andere klachten

Protest aangaande de factuur dient per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan TvK te worden gemeld.

Artikel 10 : Aanvang Tennisstage - wijziging

Behoudens overmacht aan de zijde van TvK (staking, lock-out, oorlog, ziekte tennisleraar, … ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen TvK en de klant, vindt de tennisstage plaats op het tijdstip en de locatie zoals het inschrijvingsformulier aanduidt. De klant kan tot 10 dagen voorafgaandelijk aan de tennisstage schriftelijk een wijziging van het programma aanvragen. TvK zal steeds al het mogelijke doen om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, doch geeft hiertoe geen garanties. Per aanvraag tot wijziging zal per deelnemer een bedrag van 13 € ten titel van administratieve onkost aangerekend worden.

TvK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de stages niet te laten doorgaan indien minder dan 14 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 werkdagen voor de aanvang van de stage hieromtrent schriftelijk verwittigd door TvK en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Artikel 11: Attest mutualiteit

Na beëindiging van de tennisstage kan de klant steeds het attest opvragen voor tussenkomst van mutualiteit. TvK zal dit attest steeds invullen en terugzenden, MITS het attest de naam van de deelnemer vermeldt (1), de periode waarin de tennisstage werd gevolgd door de deelnemer (2) alsook een postzegel voor terugzending(3). Indien niet aan één der voorwaarden is voldaan, zal een administratieve kost van 13 € in rekening worden gebracht.

Artikel 12 : Bescherming van het Privéleven – recht op afbeelding

De door de klant in het kader van de aanmaak van een account en de inschrijving meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

TvK verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst alsook teneinde de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar TvK, Bindstraat 20, 2600 Berchem. De klant is steeds verplicht bij verhuizing TvK hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Tijdens de tennislessen/-stage en het tenniskamp worden opnames gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, stemt de klant in met het maken van deze opnames alsook met het gebruik daarvan voor publiciteitscampagnes voor de stages en lessen van TvK. Voor bijkomende inlichtingen alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds terecht bij TvK, Bindstraat 20, 2600 Berchem.

Artikel 13: Cookies

De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard indien de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

TvK informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen en een inschrijving zelfs onmogelijk kan maken.

Artikel 14: Bewijsvoering

Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het 8ste kanton Antwerpen voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het Vredegerecht vallen.

IS HET VERSTANDIG OM NU IN TE SCHRIJVEN VOOR DE ZOMERTENNISSTAGES?

 

Inschrijven kan zeker en vast! Dan ben je in ieder geval al 100% zeker van een plaatsje, mochten de zomerstages kunnen doorgaan.

We doen ons best om de communicatie naar jullie toe zo duidelijk mogelijk te maken én jullie op de hoogte te brengen vanaf het moment dat we zelf ook zekerheid hebben, uiteraard rekening houdend met de richtlijnen vanuit de overheid.

We begrijpen dat de situatie op dit moment voor iedereen heel onduidelijk is. Dat is ze voor ons immers ook.
Maar we proberen jullie zo goed mogelijk verder te helpen met al jullie vragen. Daarvoor kan je ons bereiken op info@tennisvoorkids.com of 03 239 17 27

 

KAN/MOET IK MIJN GEBOEKTE ZOMERTENNISSTAGE BEST NU AL ANNULEREN?
WELKE KOSTEN ZIJN DAARAAN VERBONDEN?

 

De zomervakantie is nog veraf. Wij blijven positief ingesteld en hopen dus dat alle tennisstages zullen kunnen doorgaan. 
Dat gezegd zijnde, willen we ook zeker benadrukken dat we absoluut géén risico's zullen nemen en dus absoluut rekening houden met de richtlijnen van de overheid, wat die ook zullen zijn.
We doen wel ons uiterste best om tijdig duidelijkheid te scheppen voor alle deelnemers aan onze zomerstages, nog voordat de zomer van start gaat.

Als je toch nu al graag zou willen annuleren, dan gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden:

-----------------
ANNULATIE-ZIEKTEVERZEKERING

Een annulatie-ziekteverzekering kunt u enkel afsluiten bij het invullen van het inschrijvingsformulier. De premie van de annulatie-ziekteverzekering bedraagt 10% van het totale factuurbedrag.

Als de annulatie schriftelijk gebeurt en meer dan 5 dagen voor aanvang van de tennisstage, zal u het volledige inschrijvingsgeld (verminderd met het bedrag dat u betaald heeft voor de verzekering zelf) terugkrijgen.
Als u annuleert minder dan 5 dagen voordat de stage begint, krijgt u de helft van het totale bedrag terug.
Als een deelnemer ziek wordt in de loop van de stage, ontvangt u 75% van het inschrijvingsbedrag van de niet-deelgenomen dagen. In dat laatste geval is het verplicht een doktersattest op te sturen, dit binnen de 30 dagen

Als u geen annulatie-ziekteverzekering heeft afgesloten, is het onmogelijk om bij ziekte het inschrijvingsgeld terug te vorderen. Ook bij annulatie van een stage of als een deelnemer afwezig is zonder meer, zal steeds het volledige inschrijvingsbedrag betaald moeten worden aan TVK.
-----------------

 

IK HEB AL GEBOEKT, MAAR NOG NIET BETAALD. MOET IK BETALEN,
NU HET ZO ONZEKER IS OF DE TENNISSTAGES WEL ZULLEN KUNNEN DOORGAAN?

 

Wij hebben zeker en vast begrip voor de onduidelijke situatie in deze tijden van Corona. Maar we zouden jullie toch willen vragen om de betalingsdatum van het voorschot van € 25 (per stage) te respecteren. 

(De eindsaldo's moeten pas betaald worden 3 weken voordat de tennisstage van start gaat. Tegen dan verwachten we toch zeker duidelijkheid te hebben over het al dan niet doorgaan van de stage.)

 

IK HEB AL BETAALD. WAT GEBEURT ER MET MIJN BETALING ALS DE TENNISSTAGES NIET MOGEN DOORGAAN OMWILLE VAN CORONA?

 

Omdat we jullie kinderen heel graag een volgende keer willen terugzien op één van onze tennisstages blijft het bedrag dat je al betaald had, behouden in je account.
Dat bedrag kan je dan gebruiken voor een volgende inschrijving (t.e.m. zomer 2021)
We hopen dat we hierbij op jullie goodwill kunnen rekenen in deze bijzonder moeilijke omstandigheden voor onze sector.
Alvast heel erg bedankt daarvoor!

 

ALGEMEEN 

 

Als je denkt dat het nodig is, zijn we zeker bereid te luisteren naar elk verhaal afzonderlijk, om zo tot een oplossing te komen die voor beide partijen goed is.

Als er vanuit de overheid andere richtlijnen komen, dan zullen we die uiteraard toepassen.
We blijven echter positief en gaan er (onder voorbehoud van verlengde of nieuwe maatregelen) vanuit dat al onze zomertennisstages kunnen doorgaan en we jullie kinderen zo opnieuw een spetterende vakantie kunnen bezorgen!.