Raad van bestuur

Zoals de vzw-wetgeving voorschrijft wordt ‘Tennis voor Kids vzw’ geleid door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bestaat uit een team van enthousiaste personen die zich dag dagelijks inzetten voor de goede en vlotte werking van ‘Tennis voor Kids’.

TENNIS voor KIDS Vereniging Zonder Winstoogmerk, met zetel te B-2600 BERCHEM, Bindstraat 20, ingeschreven onder RPR-nummer Antwerpen 860.047.827 hebbende als hoofdactiviteit het organiseren van tennislessen en tennisstages en de klant, die de diensten van TvK uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering, o.a. de Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Onze prijzen zijn steeds inclusief taksen en vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3°

De minimumduur van elke overeenkomst is de periode van de tennislessen of tennisstage. De geldigheidsduur van aanbod van onze activiteiten wordt steeds vermeldt op de website.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x